Tel.: 0817804542 | Email: vanda.co.th@gmail.com

สง่างาม เรืองรอง ทองคำอู่ทอง

…ราชธานีเก่า…
…อู่ข้าวอู่น้ำ…
…เลิศล้ำกานต์กวี…
…คนดีศรีอยุธยา..

อู่ทอง

แรงบันดาลใจจากหญิงสาวผู้สูงศักดิ์ในยุคสมัย “อยุธยา” สู่การรังสรรค์เครื่องประดับสไตล์ไทยประยุกต์ที่มากด้วยความสร้างสรรค์ให้คุณเป็นดั่งหญิงสาวผู้สูงศักดิ์ มีความมั่งคั่ง มากด้วยอำนาจและบารมี

สังวาลย์เบญจมาศ ดอกไม้แห่งความรื่นเริงและความบริสุทธิ์ใจ
และยังเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนและความงามนิรันดร์ พร้อมด้วยสร้อยคอหกเสาคู่จี้ทับทรวงพิกุลกรอง ลวดลายดอกพิกุลอันอ่อนช้อย งดงาม สวมต่างหูโคมระย้า 2 ชั้น ฉลุลายด้วยความประณีตอ้อนช้อย พลิ้วไหว ประดับเรียวแขนสวยด้วยกำไลเครือทอง สุดวิจิตร ฉลุลายเครือเถาว์อ่อนช้อย พร้อมด้วยแหวนประดับเรียวนิ้ว พิกุลกระดุมทรงเครื่องลวดลายดอกพิกุล ที่เชื่อว่านำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ ให้เป็นดั่งสาวอยุธยาผู้สูงศักดิ์ที่แท้จริงด้วยเข็มขัดทองคำสายสุวรรณตอกลายดอกพุดตานที่หัวเข็มขัดและปะดอกบัวทองฉลุลายเครือเถาว์

อยุธยา ราชธานีเก่าที่ครั้งหนึ่งเป็นเมืองกรุงที่เจริญรุ่งเรืองจนถึงขีดสุด ยุคที่ร่ำรวยและมั่งคั่ง เฟื่องฟูด้วยทองคำจากหลักฐานที่ขุดพบกรุสมบัติที่เต็มไปด้วยสิ่งของมี ค่ามากมาย และเห็นได้ว่าอยุธยาเต็มไปด้วยวัดวาอารามที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และสถาปัตยกรรมทางศาสนาที่งดงาม แสดงถึงความเรืองรอง ความรุ่งเรืองมั่งคั่งเมื่อครั้ง อดีตได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้การแต่งกายของหญิงสาวยังเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกความรุ่งเรืองในยุคสมัยนั้นทั้งการห่มสไบเฉียงทำด้วยผ้าไหมดิ้นริ้วทอง สวมเครื่องประดับที่ทำจากทองคำ ทั้งสร้อยตัว (สังวาลย์) กำไล แหวน ต่างหูและทับทรวง

Subscribe The Newsletter

รับข้อมูลข่าวสารรวมถึงโปรโมชั่นพิเศษผ่านทางอีเมล

    Cart
    • No products in the cart.